Životní prostředí


Společnost ROLOFOL a.s., hluboce si vědoma nutnosti ochrany životního prostředí, vyvíjí
a vyrábí své výrobky tak, aby životní prostředí zatěžovaly co nejméně.
Společnost ROLOFOL a.s., jako přední výrobce plastů v České republice, uvádí na trh své
výrobky v souladu s politikou nízké emisní zátěže okolní přírody.
Prémiovým výrobkem, které extrémně šetří životní prostředí je řada výrobků Rolofilm XT.

Kjótský protokol


V rámci jednání Kjótského protokolu se jeho členské země dne 10. 12. 1997 rozhodly trvale snižovat emise
škodlivých plynů způsobujících oteplování zemské atmosféry.
Za tímto účelem byla zaveden pojem „Potenciál globálního oteplování“, který je vyjádřen svázanými
ekvivalentními emisemi CO2.
Toto číslo vyjadřuje, kolik CO2 bylo vyprodukováno během všech hodnocených fází životního cyklu. Slovo
ekvivalentní zde znamená, že se jedná také o emise dalších skleníkových plynů, jejichž skleníkový efekt je
přepočítám na úroveň efektu CO2.

Emise vzniklé při výrobě 1 kg LLDPE = 1,89 kg eq v roce 2011


Výroba plastů od 1950 v Evropě a ve světě


Úspory při používání nízkomikronových PE plastů


Porovnání výroby PE folií.
Evropa 2011 vyrobila 57 000 000 t PE folií, při důsledném používání folií typu XT by se spotřeba PE
folií snížila o 48 % na 30 Mt.

Materiálové úspory s Rolofilm XT


Na základě provedených testů u zcela konkrétních zákazníků v období od srpna do prosince 2012 byly při
použití fixačních fólií Rolofilm prokázány tyto úspory:

Rolofilm XT … ruční
Průměrné úspory 45 %.

Rolofilm XT M … strojní
Průměrné úspory 50 %.


Použitá literatura


Plastics Europe
The Facts 2001
Enviromental Product Declarations … November 2008
Kjótský protokol v plném znění
Firemní dokumenty Rolofol 2012

 
 

Odběr novinek

Odeslat

Rychlý kontakt

Mobil: +420 605 297 677 E-mail: rolofilm@rolofol.cz